خانه / مولوی شناسی

مولوی شناسی

از این پس، در این بخش، درس گفتارهای استاد درباره مولوی شناسی، تقدیم حضورتان می گردد.

 

 

روش نگاه به دنیا

جلسه اول-روش نگاه به دنیا

شاه و کنیزک

جلسه دوم -شاه و کنیزک

تطابق فعل و عمل

جلسه سوم -تطابق فعل و عمل

تنازع دنیا و آخرت

جلسه چهارم -تنازع دنیا و آخرت

تنازع دنیا و آخرت

جلسه پنجم -بی اعتباری دنیا

حواس باطنی

جلسه ششم -حواس باطنی

عالم نحوی و عالم محوی

جلسه هفتم -عالم نحوی و عالم محوی

درسی از لقمان حکیم

جلسه هشتم -درسی از لقمان حکیم

غایت انگاری در زندگی

جلسه نهم -غایت انگاری در زندگی

آه یوسف

جلسه دهم -آه یوسف

زهد قلبی

جلسه یازدهم -زهد قلبی

رمضانیه1

جلسه دوازدهم -رمضانیه۱

رمضانیه2

جلسه سیزدهم -رمضانیه۲

رمضانیه2

جلسه چهاردهم -دولتمرد عادل و انگشتر بی نگین

رمضانیه2

جلسه پانزدهم -ابراهیم(ع) و میهمان گبر

رمضانیه2

جلسه شانزدهم -خریدار دکان بی رونق

رمضانیه2

جلسه هفدهم -قیمت خود را بشناس

کلیه ی نظرات رسمی و مواضع علمی و فرهنگی جناب آقای دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی از طریق این وب سایت اطلاع رسانی می گردد.
اجرا و پشتیبانی فنی: بهینه وب